Project Description

FORSE

NETTSIDE

Vi har utviklet et konsept og designet nettside for Forse. Ordet forse betyr styrke eller spesialitet. Da de skulle ha nye nettsider så de verdien av å få hjelp fra oss med design av deres nye ansikt utad på nett. Forses to målgrupper gjennom sine nettsider er potensielle ansatte, og selvfølgelig kundene.

“VIAVISIO var smidige og profesjonelle, noe som ga bra fremdrift i prosjektet. De hadde forståelse for selskapet vårt og ga god oppfølging gjennom arbeidet. Enkel og forutsigbar prosjektledelse og gjennomføring førte til et design vi var godt fornøyd med.”

Terje Andersen, Forse
Design av konsept og nettside for Forse

REKRUTTERING

Med en godt opparbeidet kundebase ønsket de å utvide selskapet og fokusere nettsiden på rekruttering. De ønsker å rekruttere de beste i sitt felt, og ville derfor vise fordelene ved å jobbe hos Forse.

SOSIALT

Hos Forse er det stort fokus på at hver enkelt får mulighet til å jobbe med det de er gode på, og å ha et godt faglig grunnlag i bedriften. Siden de ansatte jobber på prosjekter ute hos kunder var det også viktig for kunden å få frem sin satsning på det sosiale og skape et fellesskap blant de ansatte selv om de ikke sitter sammen på jobb.

Design av konsept og nettside for Forse

SNAKK MED OSS OM NETTSIDER

KONTAKT OSS
RING OSS